Powrót do strony szkoły

Formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta

Dane ucznia

Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
W klasie drugiej uczeń realizował na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:

Przedmiot dodatkowy

Dane rodziców/ opiekunów prawnych

Matka/ opiekunka prawna
Ojciec/ opiekun prawny

Lista załączników

  • Świadectwo szkolne z ubiegłego roku
  • Świadectwo szkolne z 6 klasy szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu szóstoklasisty
  • Świadectwo szkolne z 3 klasy gimnazjum
  • Zaświadczenie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
  • Orzeczenie(kopia) o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Opinia(kopia) o specyficznych trudnościach w nauce
  • Dokument stwierdzający bycie jedynym opiekunem prawnym
  • Świadectwo szkolne z 8 klasy szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Proszę nie drukować tego formularza. Należy go wypełnić i kliknąć przycisk "zapisz" znajdujący się na końcu.